Upphandling & Förmedling

RaDirekt hjälper byggföretag med olika typer av upphandlingar och förmedlingsuppdrag. Med hjälp av vår kalkyleringsavdelning och vårt enormt stora nätverk av byggföretag kan vi hjälpa många olika typer av beställare/säljare av byggprojekt.

Förmedling

Vi förmedlar projekt till våra medlemmar och kunder. Till exempel:
 • * Tomter/Mark
 • * Byggprojekt
 • * Stambyten
 • * Totalrenovering
 • * Stomkomplettering
 • * Nyproduktion

Konsultuppdrag

Vi har åt ett par större byggföretag utfört konsuluppdrag där RaDirekt åtagit sig att göra en detaljerad analys av överenskomna inköpsområden. Om RaDirekt funnit att kostnaderna kan minskas har uppdraget resulterat i förslag på hur detta skall uppnås. Uppdragen har omfattat:
 • * Genomgång och identifiering av inköpskategorier och inköpskategorier inom olika områden
 • * Analys av inköpsstruktur per inköpskategori
 • * Förslag till strategier för kostnadsminskningar inom respektive inköpskategori
 • * Framtagande av förslag till leverantörer inom respektive inköpskategori
 • * Framtagande av interna rutiner och bestämmelser

Medlemsnätverk

Med hjälp av vårt stora nätverk bestående av små- till medelstora byggföretag kan vi hjälpa större byggföretag, fastighetsägare, försäkringsbolag och liknande med följande:
 • * Sänka era kostnader för byggarnas material- och tjänsteinköp
 • * Har ni svårt att bibehålla era byggföretag samt hitta nya har vi ett gediget nätverk
 • * Vi har en kalkyleringsavdelning som kan hjälpa er och byggaren med olika typer av kalkyler, exempelvis mängdning